Serbia Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +381

Beograd (Belgrade) 11
 Bor 30
 Jagodina 35
 Mitrovica 28
 Kragujevac 34
 Kraljevo 36
 Krushevac 37
 Ni? (Nish) 18
 Novi Pazar 20
 Novi Sad 21
 Panchevo 13
 Pec 39
 Pirot 10
 Požarevac 12
 Prishtina 38
 Sombor 25
 Sremska Mitrovica 22
 Subotica 24
 Uzice 31
 Valjevo 14
 Zajechar 19
 Kể từ ngày 01 tháng năm 2004 điện thoại di động prefix điện thoại đã được thay đổi từ 5 đến 50
 Telenor Serbia GSM 900 / 180062 ... 63
 MTS GSM 900 / 180064 ... 65

Serbia Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố