El Salvador Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +530

Mã thành phố không cần thiết. Tất cả các điểm 7 chữ số.
El Salvador Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố