Bahamas Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +1

Mã điện thoại
  Mã vùng 242
  Một phần của kế hoạch đánh số Bắc Mỹ Mã quốc gia 1
  Quay số 1 + 242 + Số địa phương

Bahamas Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố