Andorra Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +376

Thành phố Codes không cần thiết. Tất cả các điểm 7 chữ số.
Andorra Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố