Trinidad và Tobago Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +868

Quay số 1 + 868 + Số địa phương
Trinidad và Tobago Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố