โอมาน หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +968

ไม่มีรหัสเมืองต้อง ทุกจุด 6 หลัก
โอมาน หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง