ยูเครน หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +380

Dnepropetrovsk 562
 Kharkov 572
 เคียฟ 44
 ไอวีแอล 322
 โอเดสซา 048
ยูเครน หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง