ชาด หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +235

Moudou 69 บวกสี่หลักจำนวน
 เอ็นจาเมนา 51 บวกสี่หลักจำนวน
 Abéché Faya และ Sarh | รหัสเมืองไม่ต้อง; ทุกจุด 6 หลัก
ชาด หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง