บรูไน หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +673

โทรศัพท์รหัสอำเภอ
 บรูไนดารุส / Muara
 กก. Ayer 220 XXXX
 221 XXXX
 กลาง 222 XXXX
 223 XXXX
 224 XXXX
 225 XXXX
 Subok 226 XXXX
 ดัง 231 XXXX
 233 XXXX
 234 XXXX
 IBC 236 XXXX
 Pulaie 232 XXXX
 238 XXXX
 Berakas 239 XXXX
 Tungku (DST) 241 XXXX
 Gadong 242 XXXX
 243 XXXX
 244 XXXX
 245 XXXX
 Rimba 246 XXXX
 ททท 247 XXXX
 Jerudong 261 XXXX
 Junjungan 264 XXXX
 Mediwa 265 XXXX
 Sengkurong 266 XXXX
 267 XXXX
 269 ​​XXXX
 กก. Masin 268 0XXX
 268 1XXX
 Limau Manis 268 3XXX
 Kupang 268 5XXX
 Muara 277 XXXX
 Serdang 278 XXXX
 Salar 279 XXXX
 Kuala Belait
 เซเรีย 322 XXXX
 Sg เหลียง 323 0XXX
 Labi 323 3XXX
 Sg หักค่น้ำหนักหีบห่อ 323 6XXX
 324 XXXX
 Mumong 333 XXXX
 334 XXXX
 Sg Teraban 336 4XXX
 Panaga (บรูไน Shell) 337 XXXX
 Tutong
 Tutong 422 XXXX
 426 XXXX
 Kiudang 423 0XXX
 Penanjong 423 3XXX
 Lamunin 423 7xxx
 Sinaut 424 0XXX
 tg Maya 424 2XXX
 Telisai 424 4XXX
 บาท Beruang 424 7xxx
 Temburong
 Bangar 522 XXXX
 Rataie 523 XXXX
 Labu 524 XXXX
 Sumbiling Baru 525 XXXX
 Lepong Baru 526 XXXX
 Selapon 527 XXXX
 DST ดอทคอม (GSM 900) 86X XXXX
  87X XXXX
  88X XXXX
 เพจ 85X XXXX


บรูไน หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง