คอสตาริกา หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +506

รหัสเมืองไม่จำเป็น | ทุกจุด 7 หลัก
คอสตาริกา หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง