กาตาร์ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +974

รหัสโทรศัพท์ 787 และ 939
 ไม่มีรหัสเมืองต้อง ทุกจุด 7 หลัก
 เส้นที่ดินมักจะเริ่มต้นด้วยหมายเลข 4; โทรศัพท์มือถือมักจะเริ่มต้นด้วยหมายเลข 5


กาตาร์ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง