หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +500

รหัสเมืองไม่จำเป็นต้องใช้ ทุกจุดตัวเลข 5 หลัก
 หมายเหตุ: ส่วนขยายทหาร (4 หลัก) ควรจะนำหน้าด้วย 7 (ตัวอย่าง: 7XXXX)
หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง