ไต้หวัน หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +886

Changhua 4
 อี้มณฑล 5
 Chunan 37
 Chunghsing-Hsintsun 49
 ลี่ 3
 Fengyuan 4
 Hsiaying 6
 ฮัวเหลียน 38
 เกาสง 7
 จี 2
 Lotung 39
 Pingtung 8
 Taichung 4
 ไถหนาน 6
 ไทเป 2
 Taitung 89
 เถาหยวน 3
ไต้หวัน หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง