เติร์กเมนิสถาน หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +993

อาชกาบั 12
 Turkmenabad (เดิม Chardzhou) 378
 Dashkhouvuz 322
 Turkmenbashi (เดิม Krasnovodsk) 243
 แมรี่ 522
 Serdarabad (เดิม Nebitdag) 222
เติร์กเมนิสถาน หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง