เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีน หมายเลขโทรศัพท์

Area Code +784

รหัส 784
 สายโทรศัพท์ 1 + 784 + จำนวน Local
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีน หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง