Papua New Guinea Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +675

bao gồm cả quần đảo Admiralty ... Bougainville ... New Britain và Ireland mới
 Không thành phố Codes yêu cầu. Tất cả các điểm 7 chữ số (quần đảo Admiralty phải đi qua một nhà điều hành

Papua New Guinea Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố