Burundi Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +257

điện thoại
 Bujumbura
 21 XXXX
 22 XXXX
 23 XXXX
 24 XXXX
 26 XXXX
 27 XXXX
 các địa phương khác
 30 XXXX
 40 XXXX
 50 XXXX
 Điện thoại di động
 Điện thoại di động
 29 XXXX

Burundi Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố