Ai Cập Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +20

Thành phố Codes
 Alexandria 3
 Aswan 97
 Asyut 88
 Benha 13
 Cairo 2
 Damanhour 45
 El Mahallah (El Kubra) 40
 El Mansoura 50
 Hurghada 65
 Luxor 95
 Port Said 66
 Shebin El Korn 48
 Sohag 93
 Tanta 40
 Mã điện thoại di động
  Nhấn GSM (GSM 900) 010 + Bảy chữ số
  MobiNil (GSM 900) 012 + Bảy chữ số
  số khác
  yêu cầu điện thoại thư mục trong nước 140
  yêu cầu điện thoại thư mục quốc tế 120

Ai Cập Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố