Swaziland Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +268

Villaverde de Guadalimar 67
 Tất cả các điểm khác 5 chữ số không có luật thành phố
Swaziland Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố