Argentina Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +54

thành phố Buenos Aires và vùng ngoại ô 11 + 4 + Số địa phương
 Buenos Aires thành phố và vùng ngoại ô (điện thoại di động) 11 + 15 + 4 + Số địa phương
 Nam Argentina: Các tỉnh bao gồm và phía nam của San Juan San Luis
 La Pampa và Buenos Aires 2 + Mã vùng + 4 + Số địa phương
 Bắc Argentina: Các tỉnh bao gồm và phía bắc của La Rioja Cordoba
 Santa Fe và Entre Ríos 3 + Mã vùng + 4 + Số địa phương

Argentina Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố