Bolivia Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +591

gọi Codes
 Tây Sector (La Paz | Potosí và Oruro) 2
 Đông Sector (Santa Cruz | Trinidad và Cobija) 3
 Ngành Trung ương (Cochabamba | Chuquisaca và Tarija) 4
 Thành phố Codes
 Bermejo 4
 Caranavi 2
 Cobija 3
 Cochabamba 4
 Guayaramerín 3
 La Paz 2
 Oruro 2
 Potosi 2
 Riberalta 3
 Santa Ana 3
 Santa Cruz 3
 Sucre 4
 Tarija 4
 Trinidad 3
 Villazon 2
 Yacuiba 4
 Điện thoại di động
 Entel (GSM 1900) 720 | 721 | 722 | 724 | 728 | 729
 Entel (TDMA) 710 | 711 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719
 Telecel (TDMA) 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775
 Viva (GSM 1900) 706 | 707 | 708
 số đặc biệt
 Trường hợp khẩn cấp 911
 Hỗ trợ thư mục 104
 Cảnh sát 110
 Dịch vụ y tế khẩn cấp 118
 Cứu hỏa 119
 Tìm kiếm Cứu nạn 138
 Thời gian và nhiệt độ 117
 City Tiền tố
 Nếu bạn có một số cũ (ít hơn bảy chữ số) chuyển nó lên bảy chữ số bằng cách đặt trước nó với những điều sau đây tùy theo vị trí:
 Bermejo 69
 Caranavi 824
 Cobija 842
 Cochabamba 4
 Guayaramerín 855
 La Paz 2
 Oruro 52
 Potosi 62
 Riberalta 852
 Santa Ana 484
 Santa Cruz 3
 Sucre 64
 Tarija 66
 Trinidad 46
 Villazon 596
 Yacuiba 68

Bolivia Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố