Zimbabwe Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +263

Bulawayo 9
 Harare 4
 Mutare 20
 Econet 091 + sáu chữ số
 NetOne 011 + sáu chữ số
 Telecel Zimbabwe 023 + sáu chữ số
Zimbabwe Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố