Puerto Rico Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +1

Diện tích Codes 787 và 939
 Puerto Rico là một phần của kế hoạch đánh số Bắc Mỹ (NANP).
 Như vậy nó sử dụng mã quốc gia trong tổng số 1 mà nó chia sẻ với nhiều of the Caribbean ... Mỹ ... Canada và những nơi khác trong NANP.
 Vào cuối những năm 1950 hầu hết các đảo trong vùng biển Caribbean được phân mã vùng 809.
 Do tăng trưởng to lớn trong viễn thông vào giữa những năm 90 mỗi quốc đảo và vùng lãnh thổ được giao nhiệm vụ mã vùng riêng của mình trong NANP. Puerto Rico ban đầu được gán mã vùng của 787;
 trên 01 tháng tám năm 2001 mã vùng của 939 đã được bổ sung đảo rộng như một mã lớp phủ.

Puerto Rico Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố