Cameroon Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +237

Điện thoại Codes số điện thoại trong thời gian gần đây Cameroon đã chuyển từ một sáu chữ số sang một định dạng bảy chữ số Bảng dưới đây có thể được sử dụng để chuyển đổi số trước để những con số mới
 Điều hành hiện tại số lượng chữ số được thêm vào số mới
 Camtel (điện thoại cố định) 2 XXXXX 2 2 2X XXXX
  30 XXXX 2 30 XXXX
  31 XXXX 2 31 XXXX
  32 XXXX 3 32 XXXX
  33 XXXX 3 33 XXXX
  34 XXXX 3 34 XXXX
  35 XXXX 3 35 XXXX
  36 XXXX 3 36 XXXX
  37 XXXX 337 XXXX
  38 XXXX 338 XXXX
  39 XXXX 339 XXXX
  4 XXXXX 3 4 XXXXX
 MTN-Cameroon (GSM 900 điện thoại di động) 6 XXXXX 7 XXXXX 7 7 7 6 XXXXX 7 7 XXXXX
 SCM (Mobilis) (GSM 900 điện thoại di động) 8 XXXXX 9 XXXXX 9 9 9 8 XXXXX 9 9 XXXXX

Cameroon Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố