Cộng hòa trung phi Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +236

Thành phố Codes không cần thiết. Tất cả các điểm 6 chữ số
Cộng hòa trung phi Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố