Ireland Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +353

Thành phố Codes
 Arklow 402
 Cork 21
 Dingle 66
 Donegal 72 ... 73 ... 74 hoặc 75 (cộng với 5 chữ số)
 Drogheda 41
 Dublin 1
 Dundalk 42
 Ennis 65
 Galway 91
 Kildare 45
 Killarney 64
 Limerick 61
 Sligo 71
 Tipperary 52
 Tralee 66
 Tullamore 506
 Waterford 51
 Wexford 53
 Mã điện thoại di động
 IRL Vodafone (trước đây là Eircell) GSM 90087
 Meteor GSM 900 / 180085
 O2 trước đây Digifone GSM 90086

Ireland Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố