Hàn Quốc Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +82

Nhà cung cấp điện thoại di động
 Cheju 64
 Cholla Bukdo 63
 Cholla Namdo 61
 Chungcheong Bukdo 43
 Chungcheong Namdo 41
 Inchon 32
 Kangwondo 33
 Kyonggido 31
 Kyongsangbukdo 54
 Kyongsangnamdo 55
 Kwangju 62
 Pusan 51
 Seoul 2
 Taegu 53
 Taejon 42
 Ulsan 52
 Nhà cung cấp điện thoại di động KTF 16 ... 18
 KT TRS (Hệ thống Radio trunking 13
 LG Telecom 19
 Tốc độ (trước đây là SK Telecom) 11 ... 17

Hàn Quốc Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố