Palau Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +680

Không thành phố Codes yêu cầu. Tất cả các điểm 7 chữ số
Palau Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố