Gambia Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +220

Hiệu quả ngày 28 tháng 2 năm 2004 Gambia thay đổi kế hoạch quay số quốc gia 6-7 chữ số Bảng dưới đây sẽ giúp chuyển đổi số điện thoại cố định trước đó sang định dạng mới.
 số trước số mới
 2XXXXX 42XXXXX
 3XXXXX 43XXXXX
 4XXXXX 44XXXXX
 5XXXXX 55XXXXX
 6XXXXX 56XXXXX
 71XXXX 571XXXX
 72XXXX 572XXXX
 73XXXX 573XXXX
 74XXXX 574XXXX
 số điện thoại di động cũng bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi như trình bày chi tiết trong bảng dưới đây.
 Nhà điều hành Số Previous Số mới
 Africell GSM 900 70XXXX 75XXXX 76XXXX 77XXXX 78XXXX 79XXXX 770XXXX 775XXXX 776XXXX 777XXXX 778XXXX 779XXXX
 Gamcell GSM 900 9XXXXX 99XXXXX

Gambia Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố