Síp Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +357

Địa phương Old Số Mã vùng
 Nicosia (02) ΧΧΧΧΧΧ 22ΧΧΧΧΧΧ
 Famagusta (03) ΧΧΧΧΧΧ 23ΧΧΧΧΧΧ
 Larnaca (04) ΧΧΧΧΧΧ 24ΧΧΧΧΧΧ
 Limassol (05) ΧΧΧΧΧΧ 25ΧΧΧΧΧΧ
 Paphos (06) ΧΧΧΧΧΧ 26ΧΧΧΧΧΧ
 Dịch vụ Số Cũ Số mới
 CYTA (GSM 900) 09YΧΧΧΧΧ (Y = 4 | 5 | 6) 99YΧΧΧΧΧ
 NMT 092XXXXX 992XXXXX
 Soeasy 098ΧΧΧΧΧ 998ΧΧΧΧΧ
 Trung tâm Short Message Service + 357 9 700000 + 357 99 700000
 Paging 097ΧΧΧΧΧ 997ΧΧΧΧΧ

Síp Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố