Slovenia Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +386

Thành phố Codes
 Celje 3
 Kranj 4
 Koper 5
 Ljubljana 1
 Maribor 2
 Novo Mesto 7
 Portoroz 5
 tiền tố khác
 Mobitel GSM 900 1800 ... 31 ... 41
 S! Mobil GSM 900 1800 ... 40
 Mobitel NMT (analogue) 50
 Vega GSM 180070
 Điện thoại miễn phí 80
 cuộc gọi thương mại 90
 poviders VoIP 881
 cung cấp dịch vụ ISP 880 ... 889

Slovenia Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố