Mauritania Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +222

Không thành phố Codesrequired. Cố định dòng số điện thoại bắt đầu với 5 tiếp theo sáu chữ số.
 số điện thoại di động bắt đầu với 6 tiếp theo sáu chữ số.
 Thành phố Codes
 thắc mắc điện thoại 12
 Phát biểu đồng hồ 16
 Cảnh sát 17
 cứu hỏa 18

Mauritania Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố