Cộng hòa Dominica Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +1

Mã điện thoại
 Mã vùng 809
 Một phần của kế hoạch đánh số Bắc Mỹ Mã quốc gia 1
 Quay số 1 + 809 + Số địa phương
 mã vùng 829
 mã vùng 829 cho Cộng hòa Dominica hoạt động như một lớp phủ cho (809 và 849) mã vùng điện thoại nội hạt.
 mã vùng 849
 mã vùng 849 cho Cộng hòa Dominica hiện đang hoạt động như một lớp phủ cho các địa phương (809) và mã vùng (829) điện thoại.
 Hoạt động kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2009

Cộng hòa Dominica Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố