nước Đức Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +49

Thành phố Codes
 Bad Homburg 6172
 Berlin 30
 Bonn 228
 Bremen 421
 Chemnitz 371
 Cologne (Koln) 221
 Cottbus 355
 Darmstadt 6151
 Dresden 351
 Dusseldorf 211
 Erfurt 361
 Essen 201
 Frankfurt am Main (phía tây) 69
 Frankfurt an der Oder (phía đông) 335
 Gera 365
 Halle 345
 Hamburg 40
 Heidelberg 6221
 Hanover 511
 Karl-Stadt 9353
 Kiel 431
 Koblenz 261
 Leipzig 341
 Magdeburg 391
 Mannheim 621
 Điện thoại di động 172 ... 173 ... 174
 Munich 89
 Neubrandenburg 395
 Nurnberg 911
 Potsdam 331
 Rostock 381
 Saal 38.223
 Schwerin 385
 Stuttgart 711
 Wiesbaden 611
 số điện thoại di động cũng bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi chi tiết trong bảng dưới đây.
 Điện thoại di động
 E-Plus MOBILFUNK (GSM 1800) 163 ... 177 ... 178
 MobilCom (GSM 3G) 156
 Quam (GSM 3G) 150
 T-Mobile (GSM 900/1800) 160 ... 170 ... 171 ... 175
 O2 (trước đây là Viag Interkom) (GSM 1800) 176 ... 179
 Vodafone (GSM 900/1800) 152 ... 162 ... 172 ... 173 ... 174

nước Đức Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố