Grenada Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +1

(Kế hoạch đánh số Bắc Mỹ)
 Mã vùng 473 Quay số 1 + 473 + Số địa phương
 Điện thoại di động Tiền tố
 Digicel Grenada Ltd. 414 ... 415 ... 416 ... 417 ... 418 ... 419

Grenada Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố