Djibouti Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +253

Thành phố Codes
 Thành phố Djibouti 25 XX XX | 30 XX XX | 31 XX XX | 34 XX XX | 35 XX XX
 huyện Nội vụ 42 XX XX
 Điện thoại di động Tiền tố
 Djibouti Télécom (GSM 900) 80 XX XX | 81 XX XX | 82 XX XX | 83 XX XX

Djibouti Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố