Bồ Đào Nha Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +351

(Bao gồm cả Azores và Madeira Islands)
 Mã thành phố không cần thiết. Tất cả chỉ chín chữ số.
 Lưu ý: Có hiệu lực tháng 12 năm 1999 Bồ Đào Nha đã thay đổi chương trình quay số của nó để kết hợp các mã thành phố trước vào số điện thoại địa phương.
 Ngoài các mã thành phố trước các chữ số sau đây đã được thêm vào đầu của mỗi số với nhiều loại hình dịch vụ.
 Thành phố Codes
 điện thoại cố định và fax 2
 Điện thoại miễn phí 8
 Giá trị gia tăng / Internet 6
 tiền tố Mobile
 điện thoại cố định và fax 93
 TMN 86
 Telecel 91

Bồ Đào Nha Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố