Hàn Quốc, Bắc Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +850

Mã thành phố
 Pyong Yang 2
Hàn Quốc, Bắc Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố