Liechtenstein Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +423

Tất cả các điểm Bảy chữ số cho thoại và điện thoại di động. Bảy đến 12 chữ số cho các dịch vụ khác
Liechtenstein Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố