Estonia Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +372

Hiệu quả ngày 01 tháng 11 năm 2003 Estonia chuyển sang một hệ thống mà tất cả các số điện thoại cố định bao gồm có bảy chữ số Kể từ 01 tháng 2 năm 2004 các mã quay số quốc gia về "0" không còn được yêu cầu.
 County Cũ số thuê bao trước ngày 01 tháng 11 năm 2003 số thuê bao mới từ ngày 01 tháng 11 năm 2003
 Laane-Virumaa 99 123 32 9 9123
 Ida-Virumaa 99 123 33 9 9123
 Jarvamaa 99 123 38 9 9123
 Viljandimaa 99 123 43 9 9123
 Parnumaa 99 123 44 9 9123
 Saaremaa 99 123 45 9 9123
 Hiiumaa 99 123 46 9 9123
 Laanemaa 99 123 47 9 9123
 Raplamaa 99 123 48 7 9123
 Tartumaa 399 123 7 39 9123
 Valgamaa 99 123 76 9 9123
 Jogevamaa 99 123 77 9 9123
 Hạt Voru 99 123 78 9 9123
 Polvamaa 99 123 79 9 9123
 Theo kế hoạch mới số điện thoại di động bao gồm cả bảy hay tám chữ số
 Eesti Mobiitelefon / Estonian Mobile Điện thoại (NMT450 / 900 | GSM 900)
 Radiolinja Eesti / Rediolinja Estonia (GSM 900)
 Q GSM | Ritabell | Tele2.ee hoặc Levicom băng thông rộng (GSM 900)

Estonia Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố