Lào Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +856

Thành phố Codes
 Loungprabang 71
 Điện thoại di động 20
 Pakse 31
 Pakxane 54
 Svannakhet 41
 Thakhek 51
 Viêng Chăn (Capital) 21
Lào Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố