Malta Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +356

Thành phố Codes không cần thiết. Tất cả các điểm 8 chữ số.
 Điện thoại di động Codes
 Go Điện thoại di động GSM 180079
 Vodaphone GSM 90099

Malta Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố