เซนต์เฮเลนา หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +290

ไม่มีรหัสเมืองต้อง
เซนต์เฮเลนา หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง