สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกของ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +243

ถิ่นที่อยู่รหัสพื้นที่
 กินชาซา 1
 Katanga 2
 Bas-คองโก | Bandundu 3
 Kasai-Oriental
 Kasai-Occidental 4
 Province Orientale (Kisanga; แบนดาก้า) 5
 เหนือ Kivu | Sud-Kivu | Maniema 6
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในปัจจุบันคือการแปลงจำนวนสมาชิกทั้งหมดเจ็ดหลักขึ้นต้นด้วย "5"
 นี้ได้รับการทำในกินชาซาและจะค่อยๆขยายไปยังเมืองอื่น ๆ และเมือง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกของ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง