ทอเรียลกินี หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +593

จังหวัดรหัสพื้นที่เก่าจำนวนสมาชิกใหม่จำนวนสมาชิก
 คง Bioko เกาะทวีป 9 XXXX XXXX ... 8 09 XXXX XXXX ... 08
 ถือ GSM 3 XXXX XXXX ... 4 ... 5 ... 6 XXXX XXXX XXXX ... 7 23 24 ... XXXX XXXX XXXX ... 25 ... 26 ... 27 XXXX XXXX
 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2003 หมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดในกินีถูกดัดแปลง 5-6 ตัวเลขหมายเลขโทรศัพท์ที่มีคำนำหน้าด้วย "0" หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่มีคำนำหน้าด้วย "2"
ทอเรียลกินี หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง