ประเทศแทนซาเนีย หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +255

อารูชา 27
 ดาร์เอสซาลาม 22
 Dodoma 26
 Iringa 26
 คา 28
 Kigoma 28
 Kilimanjao 27
 Lindi 23
 มาร 28
 Mbeya 25
 Morogoro 223
 Mtara 23
 Mwanza 28
 Pemba 24
 Pwani 23
 Rukwa 25
 Ruvuma 25
 Shinyanga 28
 Singida 26
 Tabora 26
 แทงก้า 27
 แซนซิบาร์ 24
ประเทศแทนซาเนีย หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง