เดนมาร์ก หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +45

รหัสโทรศัพท์
 รหัสเมืองไม่จำเป็น | ทุกจุด 8 หลัก
เดนมาร์ก หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง