หมู่เกาะแซนด์วิชใต้จอร์เจียใต้ หมายเลขโทรศัพท์

หมู่เกาะแซนด์วิชใต้จอร์เจียใต้ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง