ลุป หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +590

รหัสเมือง
 บาสแตร์ 81
 Capesterre 86
 โกซิเอ 84
 แกรนด์ Bourg 97
 Jarry 26
 ปวงปิตร์ 8 หรือ 9
  โทรศัพท์มือถือ 690
ลุป หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง