คอโมโรส หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +269

ถิ่นที่อยู่หมายเลขสมาชิก
 เกาะ Anjouan
 Domoni 71 9X XX
 Mutsamudu 71 0X XX 71 6X XX
 สีมา 71 8X XX
 เกาะ Moheli
 Fomboni 72 0X XX 72 5X XX
 Nioumachoua 72 6X XX
 Wanani 72 8X XX
 เกาะแกรนด์คอโมโรส
 Foumbouni และทางตอนใต้ของเกาะ 79 XX XX
 Mbéniและทางตะวันออกของเกาะ 77 XX XX
 Mitsamiouli และทางตอนเหนือของเกาะ 78 XX XX
 โมโรนีและศูนย์เกาะ 73 XX XX และ 74 XX XX
 อินเทอร์เน็ตและหมายเลขพิเศษ 76 XX XX
 Huri มือถือ (GSM 900) 3X XX XX
คอโมโรส หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง